Alkohol a drogy

Alkohol a drogy jsou látky, které mohou způsobit závislost a škodlivé účinky na zdraví. Tyto látky ovlivňují mozek a mohou způsobit nebezpečné chování a negativně ovlivnit fyzické a psychické zdraví.
Top