Podmínky použití

Poskytovatelé ("my", "nás", "naše") služby poskytované touto webovou stránkou ("služba") nenesou odpovědnost za žádný obsah a účty vytvořené uživateli. Odeslaný obsah vyjadřuje pouze názory jeho autora.

Tato služba je dostupná pouze uživatelům, kteří jsou starší než 13 let. Pokud jste mladší, neregistrujte se do této služby. Pokud se zaregistrujete pro tuto službu, prohlašujete, že jste v tomto nebo starším věku.

Veškerý obsah, který odešlete, nahrajete nebo jinak zpřístupníte službě („Obsah“), může být zkontrolován zaměstnanci. Veškerý obsah, který odešlete nebo nahrajete, může být odeslán ověřovacím službám třetích stran (včetně, ale nejen, služeb prevence spamu). Neodesílejte žádný obsah, který považujete za soukromý nebo důvěrný.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat službu k odesílání nebo odkazování na jakýkoli obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, výhružný, spam nebo podobný spamu, pravděpodobně uráží, obsahuje obsah pro dospělé nebo nevhodný obsah, obsahuje osobní údaje jiných osob, riskuje porušuje autorská práva, podporuje nezákonnou činnost nebo jinak porušuje jakékoli zákony. Jste plně odpovědní za obsah tohoto obsahu nebo za vaše chování a za jakoukoli škodu z něj vyplývající.

Jakýkoli odeslaný obsah můžeme kdykoli odstranit nebo upravit, s uvedením důvodu nebo bez něj, s upozorněním nebo bez něj. Žádosti o odstranění nebo úpravu obsahu budou vyřizovány pouze podle našeho uvážení. Můžeme kdykoli ukončit váš přístup k celé Službě nebo jakékoli její části, s udáním nebo bez něj, s upozorněním nebo bez něj.

Udělujete nám nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, neomezenou licenci k používání, publikování nebo opětovnému publikování vašeho obsahu v souvislosti se službou. Na obsah si ponecháváte autorská práva.

Tyto podmínky se mohou kdykoli bez upozornění změnit.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte se a nepoužívejte Službu. Používání Služby představuje souhlas s těmito podmínkami. Pokud chcete svůj účet zrušit, kontaktujte nás.

Top