Strach

Strach je emoční stav způsobený pocitem ohrožení nebo nejistoty. Lidé mohou pociťovat strach z mnoha různých důvodů, jako jsou fyzická ohrožení, sociální situace, změny, neznámé situace, neúspěch nebo ztráta.
Top