Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je nevratné degenerativní onemocnění mozku, které postupně ničí mozkové buňky a způsobuje ztrátu kognitivních schopností, jako je paměť, řeč a orientace v prostoru. Mezi příznaky patří ztráta paměti, zhoršená řečová schopnost, zmatenost a ztráta schopnosti samostatně provádět běžné úkoly.
Top