Vztahy

Vztahy jsou interpersonální interakce mezi lidmi, které zahrnují komunikaci, emoce a interakci. Zdravé vztahy jsou založeny na respektu, důvěře, vzájemné podpoře a komunikaci.
Top