Stařecká demence

Stařecká demence je stav, který se vyskytuje při postupném poklesu kognitivních funkcí u starších lidí. Mezi příznaky patří ztráta paměti, narušení řeči, zhoršení orientace a ztráta schopnosti samostatně provádět běžné úkoly.
Top