Sebepoškozování

Sebepoškozování je opakující se neúmyslné či úmyslné způsobování tělesných poškození, které často vychází z emočních problémů, jako je např. deprese, úzkost, stres apod.
Top