Přetížení a vyhoření

Přetížení a vyhoření jsou stav, kdy je jedinec dlouhodobě vystaven stresu, zátěži a vysokým nárokům, což má negativní vliv na jeho psychické a fyzické zdraví.
Top