Očkování dětí

Očkování dětí je důležité pro prevenci nebezpečných infekčních chorob. Děti by měly být očkovány proti různým nemocem, jako jsou spalničky, zarděnky, příušnice, černý kašel, dětská obrna a další.
Top