Genetika

Genetika je věda zabývající se studiem dědičnosti a změnami v genech. Každá buňka v těle obsahuje DNA, která obsahuje genetické informace, které určují naše fyzické vlastnosti a náchylnost k určitým nemocem.
Top