Dětské nemoci

Dětské nemoci jsou různá onemocnění, která mohou postihovat děti v různém věku, jako jsou spalničky, zarděnky, příušnice, černý kašel, chřipka, bolesti ucha, zánět močových cest a další. Tyto nemoci mohou být způsobeny bakteriemi, viry nebo jinými mikroorganismy a mohou vést k řadě zdravotních problémů.
Top