Autismus

Autismus je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje komunikaci, interakci s lidmi a chování. Lidé s autismem mají často problémy s porozuměním verbální a neverbální komunikaci a mají omezené zájmy a stereotypy chování.
Top