Agresivita

Agresivita se projevuje jako násilné chování vůči jiným osobám nebo věcem a může být verbální, tedy slovní, nebo fyzická.
Top