ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurobehaviorální porucha, která se projevuje poruchou pozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou.
Top